Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

Τα Αρχεία μου

H υπηρεσία “Τα Αρχεία μου” παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης, διαχείρισης και διαμοιρασμού αρχείων μεταξύ χρηστών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Νέες δυνατότητες:

  •  διαμοιρασμός αρχείων σε σχολικές μονάδες, τάξεις και τμήματα
  •  αναφορά ακατάλληλου περιεχομένου
  •  αυτόματες ειδοποιήσεις για το διαμοιρασμό νέων αρχείων από τρίτους
  •  Online Antivirus - έλεγχος των αρχείων που διαμοιράζονται, διαφανώς προς τον χρήστη
  •  Συμπίεση και αποσυμπίεση των αρχείων που θα διαμοιράζονται μέσω της υπηρεσίας
 
 
 
 
Υποστηρίζεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Για προβλήματα ή απορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο email: myfiles@sch.gr
Μπορείτε επίσης, να χρησιμοποιείτε και το online σύστημα καταγραφής προβλημάτων στη διεύθυνση https://helpdesk.sch.gr